Een week-end vol Novalis-folk

Dit week-end waren alle vaste klanten van ons jaarlijks folkbal weer van de partij.

Anja en Frank maakten er weer een ongelooflijke ervaring van.  Storm en regen hielden ons niet tegen; Het grote zeil werd gehangen, de tent werd opgesteld. Herman regelde het geluid voor folkband Fjost, gevolgd door Anja en Frank zelf.

Biertje, broodje en bewegen maar!

Daags erna volgde er nog een editie waar ook de kleinsten konden aan deelnemen.

Nogmaals van harte dank aan alle deelnemers!

folkj     folk  folk1     kundriefolk

folk210448750_10202792866515478_3607019562014018830_n

 

 

Verslag van ons persmoment

Op 26 mei hielden we om onze nieuwe locatie voor te stellen een persmoment.

Naast de mensen van de pers, mochten we ook de schepen van onderwijs en onze nieuwe overburen van de Stedelijke Basisschool Larum verwelkomen. Het werd een hartelijke informatieve verbroedering.

Eerst sprak directeur Erik Langeveld over wat een Steinerschool nu eigenlijk is.

Vervolgens had Wilbert Lambrechts (senior teacher Nederlands-Toneel, Hiberniaschool Antwerpen) het over de meerwaarde van het Steineronderwijs.

Onze oud-directeur René Verheyen deelde met ons zijn expertise met betrekking tot de lerarenopleiding tot steinerschoolleerkracht.

Juf Leen Tilkin gaf een toelichting over de verbouwingswerken.

De inschrijvingen zijn volop bezig. U kunt mailen: directie@steinerschoolnovalis.be

ons adres: Larum 6, 2440 Geel

Enkele indrukken:

SONY DSC

SONY DSC

Toelichting van de tuinplannen op onze nieuwe locatie door juf Leen Tilkin.

13288345_10207700440561762_682196369_o

SONY DSC

Directeur Erik Langeveld licht toe.

novalispc                                        PR-verantwoordelijke Veerle Deknopper, senior teacher Wilbert Lambrechts, leerkracht klas 1-2 Leen Tilkin, directeur Erik Langeveld, oud-directeur en verantwoordelijke lerarenopleiding René Verheyen. (foto’s © Klassiek Centraal)

 

Wat is een Steinerschool en wat wordt bedoeld met “vrij onderwijs”?

Overtuiging

Morele en religieuze opvoeding nemen in de Steinerscholen een belangrijke,

geïntegreerde plaats in. Het is evenwel niet de bedoeling de kinderen één of andere

filosofische, morele of religieuze overtuiging bij te brengen. In overeenstemming met

haar uitgangspunten wil de Steinerpedagogie de kinderen in staat stellen in vrijheid een

eigen overtuiging te ontwikkelen. De school richt zich tot alle kinderen, ongeacht hun

levensbeschouwelijke achtergrond (of die van hun ouders). Deze kort geschetste visie

op de mens kadert binnen een bredere levensbeschouwing. Deze kan men algemeen

Christelijk noemen, onafhankelijk van elke godsdienst, leerstelling of institutie. Het

aanwenden van aan het christendom ontleende religieuze beelden (kerstverhaal,

Michaëlsfeest, Palmpasen) in de opvoeding is niet gericht op het bijbrengen van één of

andere overtuiging, maar op het ontwikkelen van het religieuze vermogen. De

Steinerscholen worden door de overheid ingedeeld bij de vrije‐, niet‐ confessionele

scholen.

Vrije school

Het begrip vrije school heeft niets te maken met vrijheid zoals deze beleefd wordt in

andere methodescholen. Hier kan men het onderscheid maken met het Freinet‐

onderwijs waar de kinderen zelf een bepaald thema kiezen. Het begrip “vrije” school

wijst op het feit dat onze scholen vrij willen zijn van staatsbemoeienissen.

Wij zijn wel degelijk een erkende gesubsidieerde school. Ons eigen leerplan en eigen

eindtermen worden erkend door de Belgische staat.

Maar het is ook niet omdat u als ouders kindergeld ontvangt van de staat, dat de staat

zeggenschap heeft over de manier waarop u uw kind opvoedt. Enkel de leerkracht kan

bepalen  wat nodig is voor de ontwikkeling van een specifiek kind, niet één

of andere ambtenaar in Brussel. Hetgeen in Nederland een “Vrije school” wordt

genoemd, wordt bij ons “Steinerschool” genoemd, en is dus niet hetzelfde als de

scholen binnen het katholieke net. Wereldwijd worden de Steinerscholen

Waldorfscholen genoemd.

Bij ons gaat de leerkracht gaat mee met zijn klas.

Door zijn unieke functie als bemiddelaar tussen leerling en leerstof, als ‘omvormer’ van

leerinhouden tot ontwikkelingsstof, neemt de leraar ook een bemiddelende functie in.

Schoolstructuur

De verantwoordelijkheid van elke individuele leraar voor zijn eigen pedagogisch

handelen maakt dat het pedagogisch beleid op schoolniveau ook door de leraren wordt

gedragen. Logischerwijze worden bepaalde beleidsbevoegdheden aan bepaalde

personen overgedragen. Aangezien een Steinerschool haar bestaansreden dankt aan de

vraag van de ouders, dragen zij ook juridisch en financiële medeverantwoordelijkheid

voor de school.

Steinerpedagogie is enkel mogelijk in een klimaat van pedagogische en organisatorische

vrijheid. Onderwijsvrijheid is in meervoudig opzicht een basisvoorwaarde voor

Steinerpedagogie. Ook hiervoor heeft de school nood aan de actieve

verantwoordelijkheid van de ouders.

Visie

De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande

sociale orde te kunnen inpassen, maar wel, wat is in aanleg in de mens aanwezig en

wat kan in hem ontwikkeld worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende

generatie aan de maatschappij steeds nieuwe krachten aanreikt.

Erik Langeveld‐directeur

 

 

 

 

 

Quinto met pensioen

Ook dieren verdienen na een lange carrière een mooi pensioen, zo ook Quinto. Op de gezegende leeftijd van 21 jaar mocht hij na een lange loopbaan als schoolponey naar een nieuwe malse weide vertrekken, waar een jonge merrie op hem wachtte.

Ook Toosje, zijn gezelschapsdame, verliet onze school en keerde terug naar haar vroegere vrienden.

We schonken beiden een gepast afscheidsfeest met groentetaart en massaal veel knuffels.

IMG_20160308_133259[1]IMG_20160308_134240[1]IMG_20160308_134136[1]IMG_20160308_134031[1]IMG_20160308_134637[1]IMG_20160308_134619[1]IMG_20160308_133850[1]IMG_20160308_140339[1]

 

Onze geschenkenbeurs: Een warm herfstgebeuren!

Zondag 15 november was het weer zo ver. Steinerschool Novalis maakte zich op voor haar jaarlijkse geschenkenbeurs.

Bedankt aan alle aanwezigen, ouders, vrijwilligers én standenhouders om van de geschenkenbeurs alweer een heerlijk dagje genieten te maken!

Zo waren er de leden van de oudergroep die trouw op iedere vrijdag handwerkten en knutselden om zo de mooiste, fijnste en de met de meeste liefde gemaakte handwerkjes te vervaardigen. Hun standje was een toonbeeld van een schoolvlijt die ons Novalis-gebeuren zo uniek maakt.

oudergroudergr1

 

Lees verder